+84977059448

Hệ thống máy phát điện

Hệ thống máy phát điện: Nâng tầm công suất, tối ưu hiệu suất, kết hợp hoàn hảo…

Các máy phát điện khi hoạt động ở chế độ làm việc song song với một máy khác.

Nhiều máy cùng nối chung vào một mạng lưới điện luôn đòi hỏi một số điều kiện.

Một trong các điều kiện đó là các máy phải hoạt động đồng bộ với nhau.

Khi bắt đầu khởi động một máy phát điện, tốc độ của máy, tần số máy và điện áp của máy luôn bắt đầu từ 0. Sau khi thỏa các điều kiện tần số và điện áp của máy bằng với trị số định mức, phải có động tác đấu nối các máy lại với nhau. Khi đó hệ thống máy phát điện hoạt động hòa đồng bộ.

Người ta có thể hòa đồng bộ một máy phát điện với một máy khác, một máy phát điện với một lưới đang có điện, hoặc 2 lưới cùng đang có điện với nhau.

Tham khảo: http://dichvumayphatdien.com/

Website: https://vinagenset.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *